Wat is inkomstenbelasting en wat wordt er belast?


Wat is inkomstenbelasting?

Inkomstenbelasting is de belasting “welke je moet betalen in Nederland

over je verdiende inkomen”. Iedereen in Nederland die werkt of een uitkering

heeft, moet elk jaar inkomstenbelasting betalen. In Nederland is de

inkomstenbelasting verdeeld in drie groepen, te zijn boxen. box 1 (werk en

woning), box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang) en box 3

(belastbaar inkomen uit sparen en beleggen).

Als eenmanszaak betaal je inkomstenbelasting over de winst die je met je

bedrijf maakt. Je winst bestaat uit de omzet minus de kosten. De winst is dus

eigenlijk je bruto inkomen, want de inkomstenbelasting moet er nog over

berekend worden.



Hoe wordt mijn belasting berekend in box 1 als eenmanszaak?




De belastingdienst berekend de

inkomstenbelasting bij je als eenmanszaak over je belastbare inkomen.

Dit is winst – aftrekposten = belastbare inkomen.

Een voorbeeld:

Je ontvangt geld voor de producten die je verkoopt op je website. Dat

geld bestaat voor het grootste deel uit omzet inclusief btw, de omzet waarmee

gerekend zal worden is de omzet exclusief btw. Wanneer je vervolgens van de

jaaromzet de bedrijfskosten aftrekt welke je hebt gemaakt, dan blijft je

fiscale winst over.

je fiscale winst wordt de inkomstenbelasting

berekend. Vervolgens wordt er gekeken of je in aanmerking komt voor het gebruik

van de aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de

MKB-winstvrijstelling. Het bedrag dat overblijft is het belastbaar bedrag

waarover inkomstenbelasting wordt berekend. Dit belastbare bedrag wordt dan

gezien als je belastbare inkomen. Daarna zijn er eventuele kortingen welke van

toepassing zijn. Lang verhaal kort: er zitten behoorlijk wat stappen tussen de

brutowinst en de inkomstenbelasting die je uiteindelijk betaalt.

 

 

 De hoogte van de inkomstenbelasting neemt toe als je meer winst maakt

Des te meer winst je maakt, des te meer inkomstenbelasting je betaalt.

Dit heeft 2 oorzaken:

-      We hebben in Nederland een progressief belastingstelsel

In Nederland betaal je meer inkomstenbelasting als je meer verdient. Dit

komt omdat er 2 belastingschijven zijn, waarbij je meer belasting betaalt in de

2e belastingschijf. Inkomen van € 68.507,- en hoger valt in de tweede

schijf.

-      De impact van vrijstellingen wordt kleiner naarmate je winst

hoger wordt

De meeste belastingvoordelen uit aftrekposten en heffingskortingen nemen

af als je meer verdient. Goed om te weten is dat het belastbaar inkomen uit

werk en woning een oplopend tarief is met 2 schijven. (Voor 1 januari 2020 was

het nog een 3-schijvenstelsel). Dit betekent dat de belastingdruk toeneemt als

de winst toeneemt. Hoe vervelend het ook is, het is zeer positief! als jij als

zzp’er veel belasting moet betalen betekent het dat je veel winst hebt gemaakt.

Over de winst moet je een percentage aan belasting betalen en wat je dan

overhoudt, kun je gebruiken voor investeringen, pensioen of inkomen.

De eerste schijf is 37,10% en wordt geheven over je inkomen tot €

68.507,-.De tweede schijf is 49,50% en wordt geheven over een belastbaar

inkomen hoger dan € 68.507-.



Wat betekent dit voor jou?

Als je belastbare inkomen in 2021 € 70.000,- is, dan betaal je over het

gedeelte tot en met € 68.507,- dus 37,10% belasting, en over de rest

49,50%. Reken je dit uit, dan komt je inkomstenbelasting

over 2021 in totaal uit op € 26.154,-. De berekening hiervan is als

volgt:


€ 25.416,- inkomstenbelasting over je winst t/m € 68.508,- en €

738,- over de rest (€ 70.000 – € 68.507 = € 1.492,- * 49,5%).

Belangrijk voor de hoogte van de inkomstenbelasting is dus je winst en

het al dan niet recht hebben op het toepassen van de aftrekposten.

Ga dus altijd goed na waar je recht op hebt en houd de hoogte van je

winst gedurende het jaar in de gaten! Zo kan je bijhouden hoeveel

inkomstenbelasting je ongeveer moet betalen en kom je niet achteraf voor

verrassingen te staan.


De Ecomboekhouder helpt je hier graag bij! Zo kun jij je focussen op

waar je goed in bent, namelijk: ondernemen! Meer weten ? klik op onderstaande knop en dan nemen wij z.s.m. contact met je op!

Advies nodig bij deze of andere financiële vraagstukken?

Wanneer ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Wanneer ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Heb ik een bewaarplicht van mijn administratie?
Heb ik een bewaarplicht van mijn administratie?
Van welke fiscale mogelijkheden kan ik als ondernemer gebruikmaken?
Van welke fiscale mogelijkheden kan ik als ondernemer gebruik maken?
Moet iedere ondernemer een jaarrekening opstellen?
Moet iedere ondernemer een jaarrekening opstellen?
Wanneer is het verstandig om voor een BV te kiezen?
Wanneer is het verstandig om een B.V. te starten?
Scroll to Top
Scroll to Top