Wanneer ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Wanneer je geïnteresseerd bent in ondernemen en je van start wilt gaan met ondernemen, zal je een onderneming moeten oprichten. Veel mensen om je heen zullen je dan een ondernemend persoon vinden en je zelfs ‘ondernemer’ gaan noemen.


Maar wanneer ben je nou echt een ‘ondernemer’ en waarom is dit relevant? Wel allereerst is het relevant voor het betalen van belasting in Nederland. De definitie van ‘ondernemer’ is erg belangrijk in verschillende situaties. Maar laten we het simpel houden.


Het begrip ondernemer is met name relevant voor de inkomstenbelasting en voor de wet op omzetbelasting. Beide wetten hanteren een andere definitie. Wij zullen ons in deze blog gaan richten op de definitie van ‘ondernemer’ voor de inkomstenbelasting.


Waarom is dit nou zo belangrijk? In Nederland betaal je inkomstenbelasting over:

  • Winst uit onderneming;
  • Loon uit dienstbetrekking; en
  • Resultaat uit overige werkzaamheden.


Wanneer je een onderneming hebt ben je niet automatisch ‘ondernemer’, je kan ook ‘resultaatgenieter’ zijn. Als ondernemer heb je recht op meer aftrekposten en betaal je dus in de kern over dezelfde ‘winst’, minder belasting. Nu heb ik je aandacht hè?

Hoe weet je wanneer je ondernemer bent?

Niemand vindt het namelijk leuk om te veel belasting te betalen. Hoe weet je wanneer je ondernemer bent? Doe allereerst even de ondernemerscheck van de belastingdienst voordat je verder gaat.


Gedaan? Oké je bent ondernemer voor de Inkomstenbelasting als je voldoet aan de volgende vereisten:

  • Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?
  • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
  • Beschikt u over kapitaal?
  • Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
  • Wie zijn uw opdrachtgevers?
  • Loopt u 'ondernemersrisico'?
  • Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?


Zoals je hebt gemerkt is het antwoord niet zo recht door zee en afhankelijk van het antwoord op een aantal vragen. Over het algemeen zal je met je onderneming winst maken, zelfstandig zijn, over kapitaal beschikken en tijd steken in je onderneming. 


Vaak heb je ook meerdere opdrachtgevers, loop je ondernemersrisico en ben je aansprakelijk voor de schulden (tenzij je een onderneming hebt waarbij het privé- en bedrijfsvermogen gescheiden is). Indien je ondernemer bent heb je recht op meer aftrekposten, het is dus de moeite waard om aan de eisen te voldoen.

Advies nodig bij deze of andere financiële vraagstukken?

Vergroot je financiële kennis.

Heb ik een bewaarplicht van mijn administratie?
Heb ik een bewaarplicht van mijn administratie?
Het antwoord hierop kan kort en duidelijk zijn: ja, je moet je administratie bewaren. Zo, dat is een korte blog. Soms is het antwoord op moeilijke vragen heel simpel.Voor particulieren geldt geen wettelijke bewaarplicht, maar vanwege naheffingen door de belastingdienst is het slim om jouw administratie 5 jaar te bewaren. Voor bedrijven en zelfstandigen geldt […]
Van welke fiscale mogelijkheden kan ik als ondernemer gebruikmaken?
Van welke fiscale mogelijkheden kan ik als ondernemer gebruik maken?
Wanneer je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting heb je recht op een aantal ‘extra’ aftrekposten. Aftrekposten zorgen ervoor dat je ‘fiscale winst’ (de winst welke gebruikt wordt als grondslag om te bepalen hoeveel belasting je zal moeten betalen) lager wordt.In Nederland betaalt een ondernemer welke geen rechtspersoon is, inkomstenbelasting in box 1. Tuurlijk als je […]
Moet iedere ondernemer een jaarrekening opstellen?
Moet iedere ondernemer een jaarrekening opstellen?
De jaarrekening of financieel jaarverslag is een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf of organisatie. Vaak is een jaarrekening een onderdeel van, of bijlage bij, het totale jaarverslag van de organisatie.Een jaarrekening wordt vaak gebruikt bij de aanvraag van financiering, maar is in veel gevallen niet verplicht voor een onderneming. Bv's, nv's, […]
Scroll to Top
Scroll to Top