Waar bestaat een winst en verlies rekening uit?

Met een winst-en-verliesrekening kun je jouw bedrijfsresultaat uitrekenen. Het wordt daarom ook wel resultatenrekening genoemd. In zo'n rekening staat een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van een bedrijf. Maar hoe maak je een winst- en verliesrekening en welke soorten zijn er

Wat is afschrijven?

In de praktijk is het maken van een winst- en verliesrekening, en met name het vaststellen van het bedrijfsresultaat, best een lastige klus. De termen vliegen je om te oren, bijvoorbeeld debet, credit, nettomarges, lasten, baten etc. Het wordt ook lastig, omdat je te maken hebt met de toedeling van kosten aan meerdere boekjaren, ook wel bekend als afschrijven. Stel je koopt een computer van € 1000,- en die gaat ongeveer vijf jaar mee. Dan kost je dat € 200,- per jaar, wat je onder 'kosten' in de bovenstaande winst- en verliesrekening terug kunt vinden.

Welke posten staan er in een winst- of verliesrekening?

Hieronder volgt een omschrijving van alle gebruikte posten.

Kosten

 • Som van bedrijfslasten: alle bedrijfskosten
 • Grond
 • Personeel
 • Financiële lasten
 • Rentelasten
 • Koersresultaten (indien negatief)
 • Overige financiële lasten
 • Belasting uit gewone bedrijfsuitoefening: vennootschapsbelasting, indien negatief krijg je belasting terug
 • Buitengewone lasten
 • Buitengewone lasten
 • Incidentele lasten
 • Lasten die niet uit gewone bedrijfsuitoefening zijn ontstaan
 • Belasting buitengewoon resultaat: belasting over het buitengewoon resultaat, kan ook negatief zijn
 • Kostprijs van de omzet: de totale inkoopwaarde of totale kostprijs
 • Verkoop- en beheerkosten
 • Afschrijvingskosten
 • Personeelskosten
 • Overige bedrijfskosten
 • Afschrijvingen: afschrijvingen van materiële en immateriële activa
 • Salarissen en sociale lasten
 • Lonen
 • Loonkosten
 • Personeelskosten
 • Sociale lasten
 • Sociale premies (WW/AOW)
 • Overige lasten: lasten die binnen de bedrijfsvoering vallen die niet onder een andere post vallen
 • Overige belastingen: alle andere vormen van belasting, zoals kapitaalbelasting
 • Overige bedrijfslasten: het deel van de verkoop- en beheerskosten dat niet uit afschrijvingen en/of salarissen en sociale lasten bestaat

Opbrengsten

 • Som van bedrijfsopbrengsten: optelling van de posten
 • Netto omzet
 • Wijziging in voorraden
 • Geactiveerde productie
 • Overige bedrijfsopbrengsten
 • Netto omzet
 • Wijziging in voorraden: verschil tussen voorraad aan begin en eind van het jaar, dit kan zowel positief als negatief zijn
 • Geactiveerde productie: onverkochte producten die wel in de opbrengsten worden opgenomen omdat ze een toegevoegde waarde hebben
 • Overige bedrijfsopbrengsten: opbrengsten die wel tot de normale opbrengsten worden gerekend maar niet tot de netto omzet
 • Bedrijfsresultaat: resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor de financiële resultaten
 • Financiële baten
 • Renteopbrengsten
 • Opbrengst financiële vaste activa
 • Koersresultaat
 • Opbrengst effecten
 • Overige financiële baten
 • Saldo financiële baten en lasten
 • Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting: uitkomst alle posten die boven deze post staan
 • Aandeel in winst/verliesdeelnemingen: resultaat van deelneming voor belasting
 • Resultaat uit bedrijfsoefening voor belastingen: uitkomst alle posten die boven deze post staan
 • Buitengewone baten
 • Buitengewone baten
 • Incidentele baten
 • Andere baten die niet uit gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien, zoals resultaat uit verkoop deelneming
 • Saldo buitengewone baten en lasten: baten en lasten die niet apart vermeld kunnen worden, zoals belastingen
 • Overige baten: baten die binnen de bedrijfsuitvoering vallen en niet onder andere posten vallen
 • Buitengewoon resultaat na belastingen
 • Resultaat uit deelnemingen na belastingen
 • Saldo overige baten en lasten na belastingen: niet onder andere genoemde 


Advies nodig bij deze of andere financiële vraagstukken?

Wanneer ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Wanneer ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Heb ik een bewaarplicht van mijn administratie?
Heb ik een bewaarplicht van mijn administratie?
Van welke fiscale mogelijkheden kan ik als ondernemer gebruikmaken?
Van welke fiscale mogelijkheden kan ik als ondernemer gebruik maken?
Moet iedere ondernemer een jaarrekening opstellen?
Moet iedere ondernemer een jaarrekening opstellen?
Wanneer is het verstandig om voor een BV te kiezen?
Wanneer is het verstandig om een B.V. te starten?
Scroll to Top
Scroll to Top