Je inkomstenbelasting niet kunnen betalen, wat nu?

Ik kan mijn Belasting aanslag niet betalen, wat nu?


Je moet belasting betalen, dat is een gegeven. Maar wat gebeurt er als je onderneming in zwaar weer zit en je niet kunt betalen? Je wilt er liever niet over nadenken en hopelijk overkomt het je niet, maar het is wel handig om voorbereid te zijn.

Wanneer je het niet voor elkaar krijgt de belasting op tijd te betalen, moet je zo snel mogelijk contact opnemen met het belastingkantoor dat de aanslag heeft opgelegd. Je kunt in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een regeling.

Coronacrisis

eenmanszaken”en andere ondernemingsvormen die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen vragen om betalingsuitstel.

Vanwege corona zal de Belastingdienst de verzoeken om belastingschuld kwijt te schelden ‘binnen de bestaande wettelijke kaders met een welwillende blik beoordelen’. Volgens het kabinet zal de fiscus ‘bij twijfel een verzoek toekennen’ als blijkt dat de betalingsregelingen niet helpen. Ook zal de Belastingdienst aannemen dat een onderneming nog levensvatbaar is als bijvoorbeeld de bank of de accountant daar positief over is. Ondernemers die hun financiële middelen niet hebben gebruikt om de belastingschulden af te lossen, zijn voor de Belastingdienst geen reden meer om een sanering verzoek af te wijzen, tenzij er misbruik is gemaakt.

Buiten de corona crisis gelden onderstaande regels.

Uitstel

Je kunt uitstel van betaling aanvragen, als je binnen een jaar wel in staat bent het verschuldigde bedrag te voldoen. Je krijgt alleen uitstel als je zekerheid kunt bieden dat je de betaling binnen een jaar wel kunt voldoen. Wanneer je nog recht hebt op een teruggave van de Belastingdienst, is het ook mogelijk dit te verrekenen met het bedrag dat je moet betalen.

 

Kwijtschelding

Als je de belasting ook over een tijd niet kunt betalen dan kan het kwijtgescholden worden. Dit gebeurt bij hoge uitzondering. De Belastingdienst beoordeelt jouw situatie en bepaalt dan of je in aanmerking komt voor kwijtschelding. Daarbij wordt gelet op de volgende punten:

 

• Het moet gaan om inkomstenbelasting/sociale verzekeringspremies, omzetbelasting (btw), dividendbelasting, kansspelbelasting, erfbelasting, schenkbelasting, recht van overgang en belastingen van rechtsverkeer verschuldigd door rechtspersonen (zoals bv’s en nv’s), accijnzen, verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van pruimtabak en snuiftabak, grondwaterbelasting, afvalstoffenbelasting en brandstoffenbelasting, belasting op uranium-235 of regulerende energiebelasting. Voor andere soorten belasting worden nooit kwijtgescholden;

• Het mag niet aan jezelf te wijten zijn dat je de belasting niet kunt betalen;

• Je onderneming moet er financieel zo slecht voorstaan dat je de belasting ook niet in termijnen kunt betalen;

• Je onderneming moet levensvatbaar zijn. De Belastingdienst beoordeelt of de onderneming na aflossing en kwijtschelding van alle schulden voldoende vooruitzichten heeft;

• Je moet een akkoord sluiten met al je schuldeisers, inclusief de Belastingdienst. Hier leg je in vast welk deel van de schulden je moet betalen aan alle schuldeisers en welk deel wordt kwijtgescholden. Als je andere schuldeisers hebt en zij jou geen kwijtschelding verlenen, doet de Belastingdienst dat ook niet;

• Als een andere partij aansprakelijk is en de Belastingdienst er meer aan overhoudt door deze partij aansprakelijk te stellen, dan krijg je geen kwijtschelding;

• De Belastingdienst heeft voorrang op andere schuldeisers.

• Het bedrag dat je wél af kunt lossen moet in verhouding staan tot je totale schuld;

• Het bedrag dat je aanbiedt te betalen moet groter zijn dan het bedrag dat de Belastingdienst over zou houden aan het beslagleggen op en verkopen van jouw goederen.

Kwijtschelding is niet iets waar je op kunt rekenen wanneer je in zo’n situatie terechtkomt.

Dwangbevel

Wanneer je niet in aanmerking komt voor uitstel of kwijtschelding dan is het toch zaak zo snel mogelijk te betalen. De Belastingdienst kan je een dwangbevel sturen en een verzonden dwangbevel geeft het recht beslag te leggen op de door jouw in eigendom gehouden spullen (afhankelijk van de ondernemingsvorm kunnen dit ook je spullen in privé zijn en de spullen van je partner. Bovendien worden voor een dwangbevel extra kosten in rekening gebracht die boven op je belastingschuld komen.

Zorg dat je altijd je administratie op orde hebt. Uiteindelijk is dat vaak de manier om uit de financiële problemen te blijven.


Heb je vragen over je IB aangifte?  Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.Heb je vragen over je vbn IB aangifte? Neem contact met ons op om de mogelijkheden

te bespreken.Advies nodig bij deze of andere financiële vraagstukken?

Wanneer ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Wanneer ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Heb ik een bewaarplicht van mijn administratie?
Heb ik een bewaarplicht van mijn administratie?
Van welke fiscale mogelijkheden kan ik als ondernemer gebruikmaken?
Van welke fiscale mogelijkheden kan ik als ondernemer gebruik maken?
Moet iedere ondernemer een jaarrekening opstellen?
Moet iedere ondernemer een jaarrekening opstellen?
Wanneer is het verstandig om voor een BV te kiezen?
Wanneer is het verstandig om een B.V. te starten?
Scroll to Top
Scroll to Top