Hoe werkt een artikel 23 vergunning?

Als je goederen invoert uit een niet-EU-land, moet je btw betalen. je doet dit normaal gesproken bij de Douane bij de zogenoemde aangifte ten invoer. Deze btw trek je als voorbelasting af in je btw-aangifte als je recht hebt op aftrek van btw.

Je kunt ook de btw bij invoer aangeven in je btw-aangifte. Je moet dan schriftelijk een vergunning artikel 23 aanvragen bij je belastingkantoor. Je hoeft bij de Douane dan geen btw te betalen. In plaats daarvan geef je de btw aan in je btw-aangifte. Heb je recht op aftrek van btw? Dan kun je deze btw ook als voorbelasting aftrekken in je aangifte. Je betaalt dan per saldo niets.


De voorwaarden voor een vergunning artikel 23 zijn:

  • Je woont als ondernemer in Nederland of bent daar gevestigd.
  • Je voert regelmatig goederen in uit niet-EU-landen.
  • Je voert een aparte administratie waaruit eenvoudig blijkt hoeveel btw je bij invoer moet betalen.


Maak je gebruik van de kleineondernemersregeling? 

Dan kun je niet kiezen voor een vergunning artikel 23.


Ben je niet in Nederland gevestigd?

Ben je niet gevestigd in Nederland, maar wordt je wel vertegenwoordigd door een algemeen fiscaal vertegenwoordiger? Dan kan hij namens jou een vergunning artikel 23 aanvragen. Wordt je vertegenwoordigd door een beperkt fiscaal vertegenwoordiger? Dan kun je mogelijk gebruik maken van zijn vergunning artikel 23.
Aanvragen

Wil je een vergunning artikel 23 aanvragen? Vul dan het formulier 'Aanvraag Vergunning artikel 23' in.

Je kan ook een brief sturen naar je belastingkantoor. Vermeld in je verzoek de volgende gegevens:

  • btw-identificatienummer
  • omzetbelastingnummer
  • de bedrijfsnaam waaronder je de goederen invoert
  • de soort goederen die je invoert uit niet-EU-landen
  • de waarde van de goederen
  • de landen buiten de EU waaruit je de goederen invoert
  • hoe vaak je per jaar goederen invoert uit niet-EU-landen

Binnen 8 weken krijg je een beslissing op je verzoek.Advies nodig bij deze of andere financiële vraagstukken?

Wanneer ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Wanneer ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Heb ik een bewaarplicht van mijn administratie?
Heb ik een bewaarplicht van mijn administratie?
Van welke fiscale mogelijkheden kan ik als ondernemer gebruikmaken?
Van welke fiscale mogelijkheden kan ik als ondernemer gebruik maken?
Moet iedere ondernemer een jaarrekening opstellen?
Moet iedere ondernemer een jaarrekening opstellen?
Wanneer is het verstandig om voor een BV te kiezen?
Wanneer is het verstandig om een B.V. te starten?
Scroll to Top
Scroll to Top