Hoe werkt afschrijven?

Bij het bepalen van de winst hou je rekening met de aanschafkosten van de bedrijfsmiddelen: Je trekt die kosten af van de opbrengsten. Bedrijfsmiddelen zijn zaken die je niet direct wilt verkopen, maar die je een aantal jaren in je onderneming gebruikt. Ze verschillen dus van inkopen en voorraden.

Bedrijfsmiddelen heb je nodig om je producten te kunnen maken of uw diensten te kunnen verlenen.


Voorbeelden van bedrijfsmiddelen zijn:

  • gebouwen, machines, auto’s, inventaris en andere duurzame zaken die je voor de bedrijfsvoering gebruikt (de materiële bedrijfsmiddelen)
  • vergunningen en andere niet-tastbare zaken die nut hebben voor de onderneming en waarvan het gebruik leidt tot een waardevermindering van de vergunningen (de immateriële bedrijfsmiddelen)

Afschrijven:

Omdat bedrijfsmiddelen een aantal jaren meegaan, mag je niet alle kosten aftrekken in het jaar van aanschaf. In plaats daarvan moet je afschrijven. Dat houdt in dat je de kosten verdeeld over de jaren waarin je het bedrijfsmiddel gebruikt. Elk jaar kan je dus een deel van de kosten aftrekken. Koop je een bedrijfsmiddel voor minder dan € 450? Dan trek je het bedrag wel in 1 keer af als kosten.
Advies nodig bij deze of andere financiële vraagstukken?

Wanneer ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Wanneer ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Heb ik een bewaarplicht van mijn administratie?
Heb ik een bewaarplicht van mijn administratie?
Van welke fiscale mogelijkheden kan ik als ondernemer gebruikmaken?
Van welke fiscale mogelijkheden kan ik als ondernemer gebruik maken?
Moet iedere ondernemer een jaarrekening opstellen?
Moet iedere ondernemer een jaarrekening opstellen?
Wanneer is het verstandig om voor een BV te kiezen?
Wanneer is het verstandig om een B.V. te starten?
Scroll to Top
Scroll to Top