Hoe bereken ik mijn winstdeel?

Omzet is erg belangrijk. maar de winstmarge die je realiseert is nog belangrijker. Op zijn tijd de marge berekenen en analyseren is in onze ogen dan ook ontzettend belangrijk.

Hoe bereken je de winstmarge?

De verkoopprijs minus de kosten van hetgeen je hebt verkocht is de marge. Dit geeft de verhouding tussen de kosten van de inkoop en verkoopprijs weer. Dit wordt vervolgens uitgedrukt in een percentage van de verkoopprijs.

Is de marge berekenen moeilijk?

Bezit je een handelsonderneming, dan is dit een vrij eenvoudige berekening. De inkoopprijzen van hetgeen je hebt verkocht zijn in dat geval de kosten van de verkoop.

Produceer je producten, dan wordt het iets lastiger. Je dient dan kostprijsberekeningen uit te voeren om de marge te bereken. Hierbij bereken je dan alleen de directe kosten van hetgeen je hebt verkocht. 

Winstmarge berekenen - de formule

(Verkoopprijs - inkoopprijs) / verkoopprijs

Je relateert de winstmarge ten opzicht van de verkoopprijs. Dit houdt dus in dat indien je bijvoorbeeld een 100% opslag berekend op inkoopprijs, je een winstmarge van 50% zal hebben. 

Stel je koopt iets in voor 100€, wat je verkoopt voor 200€. Dan is op basis van de bovenstaande formule de marge als volgt:

(200 - 100) / 200 = 50%.

Vergeet niet rekening te houden met kortingen

Bij het bepalen van de verkoopprijs dien je dus ook de marge die je wilt behalen in de berekening in ogenschouw te nemen.

Hierbij die je niet te vergeten dat je eventueel ook kortingen dient te geven. 

Stel je wilt een marge van 50% realiseren, maar op zijn tijd heb je ook speciale kortingsacties, dan dien je met de algemene verkoopprijs een marge te realiseren van meer dan 50%. 

Anders zal je uiteindelijk onder de 50% terecht komen.

 

Rekenen met bedragen inclusief of exclusief btw?

Uiteraard voer je de marge berekeningen uit zonder de btw. Dus je neemt zowel de verkoopprijs exclusief btw en ook de bij de kosten van de inkoop laat je de btw buiten beschouwing. Het geldende btw tarief heeft dus geen invloed op de uiteindelijk marge die je berekend.


Verschillende grootboekrekening voor verschillende categorieën

Je kan ook omzet grootboekrekeningen aanmaken per productcategorie. Op die manier kan je dan eenvoudig en snel de marge berekenen voor verschillende categorieën producten of diensten die je verkoopt. 

Ga hier echter niet mee overboord door voor bijvoorbeeld elk product een aparte grootboekrekening aan te maken. 

 In dat geval wordt de boekhouding erg onoverzichtelijk.

Wat is een goede winstmarge?

Dit is op voorhand lastig aan te geven. Winstmarges verschillen enorm tussen verschillende bedrijfstakken. Daarnaast, in het geval je veel vaste kosten hebt, zoals personeel en huur, zal je een hogere winstmarge nodig hebben om deze kosten te dekken. Een winstmarge van 30% is in onze opinie echter het minimum wat je altijd zou dienen te realiseren. 

Hoeveel procent winstmarge je uiteindelijk dient te realiseren, hangt zoals al gezegd af van de vaste lasten die je dient te voldoen. Om een idee te krijgen kan je op zoek gaan naar winstmarges binnen jouw sector.

In detail de marges analyseren

Een boekhoudprogramma geeft je alleen de informatie betreffende winstmarges op een geaggregeerd niveau. Het is in onze ogen raadzaam bruto winstmarges in detail te analyseren. Hiervoor kan je bijvoorbeeld de data van een factureringsprogramma downloaden naar excel.

Op die manier kan je analyseren met welke producten je de beste winstmarges behaald. En vervolgens kan je dan jouw verkoop en marketing activiteiten richten op deze goed renderende producten of diensten.Advies nodig bij deze of andere financiële vraagstukken?

Wanneer ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Wanneer ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Heb ik een bewaarplicht van mijn administratie?
Heb ik een bewaarplicht van mijn administratie?
Van welke fiscale mogelijkheden kan ik als ondernemer gebruikmaken?
Van welke fiscale mogelijkheden kan ik als ondernemer gebruik maken?
Moet iedere ondernemer een jaarrekening opstellen?
Moet iedere ondernemer een jaarrekening opstellen?
Wanneer is het verstandig om voor een BV te kiezen?
Wanneer is het verstandig om een B.V. te starten?
Scroll to Top
Scroll to Top